بلاگ

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

عفونت باکتریایی واژن

واژن هم مثل دیگر اندام‌های بدن مانند پوست و روده محل رشد و زندگی باکتری‌های مفید و هم‌زیست است. محیط واژن در بلوغ، قاعدگی، بارداری و […]
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

سندرم پیش‌ از قاعدگی

سندرم پیش‌قاعدگی مجموعه‌ای از تغییرات جسمانی، رفتاری و احساسی در زمان نیمه دوم چرخه قاعدگی است که در اکثر یا تمام چرخه های قاعدگی بروز می‌کند […]